Thời gian ủ mùn cưa trồng rau là bao lâu?

Thời gian ủ mùn cưa trồng rau là bao lâu?

Thời gian ủ mùn cưa trồng rau là bao lâu cho đủ? Các bạn hãy xem tại đây. Theo Cách xử lý mùn cưa trồng rau mầm chúng ta trước khi sử dụng mùn cưa trồng cây cần phải ủ, vậy thời...
read more