Video: Cách trồng rau mầm cải sạch tại nhà

Video: Cách trồng rau mầm cải tại nhà là cách trồng rau mầm đơn giản, chúng ta có thể áp dụng được cách trồng rau mầm bằng thùng xốp, cách trồng rau mầm bằng giá thể…

Xem bài viết: Cách trồng rau mầm rau cải tại nhà

Video hướng dẫn trồng rau mầm rau cải tại nhà

[embedplusvideo height=”500″ width=”600″ editlink=”http://bit.ly/1RpUNvn” standard=”http://www.youtube.com/v/xC9Rmej-Ot0?fs=1″ vars=”ytid=xC9Rmej-Ot0&width=600&height=500&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2524″ /]

Tag: Cách trồng rau mầm rau cải, cách trồng rau mầm đơn giản, cách trồng rau mầm bằng thùng xốp, cách trồng rau mầm bằng giá thể, cách trồng rau mầm bằng giấy ăn.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *