Hỏi cách trồng rau mầm dễ nhất

Hỏi cách trồng rau mầm dễ nhất

Có nhiều cách trồng rau mầm như cách trồng rau mầm bằng đất, cát, cách trồng rau mầm bằng giá thể xơ dừa, cách trồng rau mầm bằng giáy ăn. Vậy theo bạn cách trồng rau mầm dễ nhất là...
read more